Hypnos

Hypnos

Hypnos är ett naturligt tillstånd som vi går in och ut ur flera gånger per dygn. Våra sinnen blir då väldigt fokuserade och tillståndet har trots namnet, som direktöversatt från grekiska betyder sömn efter sömnguden Hipnos, väldigt lite med djupare sömn att göra. Varje gång du till exempel fastnar med blicken och dagdrömmer, lever dig in i en film eller bok, eller kör bil och kommer fram till en destination utan att minnas hur och varje gång du är på väg att somna eller drömmer är du i ett hypnotiskt trancetillstånd på någon nivå. I detta tillstånd har du tillgång till ditt undermedvetna och omedvetna sinne som huvudskligen är de som styr ditt liv, eftersom de är så mycket mer kraftfulla än ditt medvetna sinne.

 

Rent tekniskt kan det mätas och definieras som det tillstånd som inträder när hjärnas elektromagnetiska vågor ligger inom vissa specifika frekvensband. Det inledande, mentalt avslappnade tillståndet kallas alphastadiet och då dominerar hjärnvågor med frekvenser på 8-13 Hz och det djupt mentalt avslappnade tillståndet kallas thetastadiet eller drömstadiet och då dominerar frekvenserna 4-8 Hz. Långsammare frekvenser än så innebär andra typer av medvetandetillstånd som exempelvis djupsömn.

 

Barn är ständigt i ett hypnotiskt tillstånd och väldigt mottagliga för att suggestioner ska slå rot i deras undermedvetna.

 

Fysisk avslappning följer ofta som en konsekvens av den mentala avslappningen. Mindre medveten aktivitet leder till mental avslappning och mer undermedveten aktivitet. När man tillåter sig att bli mottagare av inre bilder och förnimmelser och nå djupare hypnotiska tillstånd där man lever sig in upplevelsen tar man sig förbi det medvetna sinnets portvakt – kritiska faktorn – och släpper därmed sitt analytiska och rationella tänkande. Samtidigt förstärks fokuset på den inre upplevelsen så att även om man uppfattar saker runt sig väldigt tydligt så håller sig det medvetna sinnet vid sidan av och observerar utan att analysera. I det tillståndet blir man väldigt mottaglig för förslag, så kallade suggestioner och man bryr sig väldigt lite om vad som pågår utanför en själv eller om något är ologiskt eller irrationellt så länge det känns ovidkommande och inte kolliderar med inre värderingar. Skulle något kännas fel går man automatiskt ur tillståndet eller negligerar suggestionen.

 

All hypnos är självhypnos och fungerar bara om man tillåter sig att ta emot. Hypnotisören hjälper till genom att säga sådant som underlättar förmågan att försätta sig i trance och fokusera på upplevelsen. Ingen kan tvingas in i trance eller in i någons våld eller bli kontrollerad. Ingen kan leda någon annans tankar, beteende eller upplevelse utan tillåtelse.

Trance kan även upplevas i meditation och jämfört med trance i hypnos är upplevelsen ganska lik. Skillnaden är att terapin är kommunikativ och i det sammanhanget finns det mål som hypnotisören vägleder klienten mot.

 

En del tycker hypnos låter lite otäckt och associerar det med någon show man sett på TV där det ser ut som att deltagarna fullständigt är i hypnotisörens makt. Så är det dock inte. Dessa personer är med på detta och upplever det hypnotisören suggererar dem till just för att de tillåter sig det.

 

Jag använder hypnos som ett verktyg i terapisammanhang och du har fullständig kontroll genom hela förloppet. Du kommer inte att säga eller göra något du inte vill och kan när som helst avbryta sessionen om du så önskar. Det går nämligen inte att hypnotisera någon som inte själv vill bli hypnotiserad.

 

Trancetillstånd har används i alla tider och i alla kulturer, ofta i samband med helande och i religiösa sammanhang.

 

Ebers papyrus från 1500-talet f.Kr. innehåller den första beskrivningen av medicinsk användning av hypnos.

Copyright © 2015 Nova Vita. All Rights Reserved